Föreningen Autisterna

Vi startar 2021 en ny föreningen för autister (pm autism/asperger).
Föreningen skall (iallafall till att börja med) mest vara en bred plattform
inom vilken initiativ som sommarläger m.m. för autister skall kunna genomföras.

Medlemskap i Föreningen Autisterna!
Lägesbeskrivning 2021-02-06
Stadgar
”Neurodiversitetsparadigmet är ett framväxande paradigm inom vilket neurodiversitet ses som en form av mänsklig mångfald vilken påverkas av samma sociala krafter som andra former av mångfald (inklusive makt och förtryck).” Text av Nick Walker på: https://www.identityfirstautistic.org/the-neurodiversity-paradigm- Översatt här av Torbjörn Andersson. (Ordet finns i stadgarna och förklaring har efterfrågats.)
Autist-läger i Vadstena 2021
Ny autist-förening behövs för att ordna autist-läger m.m.
Tankar inför förening
Lägesbeskrivning 2020-12-19
Kallelse till grundande av förening 6/1 2021
Kallelse till första styrelsemötet 6/1 sen
Zoom för nybörjare, version 1

Föreningen nås på info@autisterna.se


Uppdaterad: 2020-02-27